Tag Archives: gümrükleme

Gümrükleme

“Gümrük, eşya ve malların ülke sınırlarından giriş ve çıkışlarında denetimlerinin yapıldığı ve vergilerin ödendiği kamu kurumudur.” diyor wikipedia.

Biz de bu açıklamadan yola çıkarak gümrükleme firmaları için şöyle bir tanım yapabilir miyiz?
– Gümrükleme firmaları, gümrüklerde yapılan her türlü faaliyetin takibini yapan firmalardır.

Gümrüklerin denetimi ve yönetimi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığındadır. Bundan dolayı gümrüklerde yapılan her işlem bakanlık kontrolündedir. Bundan dolayı gümrükleme firmaları, gümrüklerde yaptıkları her türlü iş takibinde bakanlık emir ve yönergelerine uygun iş yapmak zorundadırlar.

Yurt dışından ürün getirmek veya Yurt dışına ürün göndermek isteyen herkes bu yönergeler hakkında bilgi sahibi olmak ve tüm ticaretini bu yönergelere uygun halde yapmak zorundadır. Elbette ki herkesin yurt dışı ticaretin her kelimesine hakim olmak gibi bir bilgi birikimi olamaz. Bundan dolayı, yurt dışı ticaret yapmak isteyenlerin, bu ticaret aşamalarının her noktasına hakim olan gümrükleme diğer bir adıyla gümrük müşavirliği firmalarına danışmalarında fayda bulunmaktadır.

Firma Önerisi: www.pusulagumrukleme.com